Disclaimer

Aansprakelijkheid
De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Hoewel de NCV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de NCV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. De NCV kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen. Evenmin kan de NCV verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met deze website zijn gelinkt.

Intellectueel eigendom
De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van de opdrachtgever of derden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NCV.

Geschillen
Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.
 

Cookieverklaring

Sinds de nieuwe Telecommunicatiewet op 5 juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig is en onvriendelijk kan overkomen.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat met elke pagina van deze website wordt meegestuurd en door uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer) op uw computer wordt opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat uw keuzes en instellingen vervolgens worden herkend bij herhaald bezoek aan een website vanaf dezelfde computer.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. e-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Waarvoor gebruikt de NCV cookies?
Wij gebruiken cookies voor de volgende doelen:

Hoe kan ik cookies weigeren?
U kunt eerder geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Bij Internet Explorer kunt u dit doorgaans instellen via menu-instelling 'Extra' > optie 'Internetopties' > tabblad 'Privacy' > knop 'Geavanceerd'. Hier kunt u cookies blokkeren. Bij andere browsers raden wij u aan om de helpfunctie te raadplegen voor het verwijderen van bestaande en weigeren van nieuwe cookies.

Het bijhouden van statistieken (Google analytics):
Met statistieken kunnen we het gebruik van onze website analyseren. Zo kan er bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel mensen een bepaalde webpagina bezoeken, zodat we weten welke onderdelen van de website populair zijn.

Het onthouden van inloggegevens:
U logt in op deze website en laat uw gegevens onthouden. Door het cookie onthoudt ons systeem bij uw volgende bezoek dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.

Let op:
Indien u cookies weigert of blokkeert, zal deze website uw inloggegevens niet meer onthouden.